VIDA

Det 7. norske arkivmøde finder sted d. 5.-6. april i Fornebu (lidt uden for Oslo)

De norske arkivmøder afholdes hvert tredje år og er et samarbejde mellom Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og Norsk Arkivråd.

Konferencens hjemmeside findes her: http://arkivmote.no/