VIDA

Generalforsamling og medlemsmøde

Hvornår:
27. maj 2021 kl. 17:00 – 20:00
2021-05-27T17:00:00+02:00
2021-05-27T20:00:00+02:00
Hvor:
Husets biograf
Rådhusstræde 13 – 1466 København

Da det er en ekstraordinær tid, har vi i år valgt at holde generalforsamlingen i Husets biograf, Rådhusstræde 13 – 1466 København hvor der er god plads til alle.

Under generalforsamlingen serveres et mindre traktement.

Dagsorden for generalforsamlingen

Valg af dirigent

Formandens beretning

Årsregnskab

Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer. I perioden 2020-2021 har bestyrelsesopgaven været varetaget af 5 medlemmer. I lige år skal der vælges mindst tre medlemmer og i ulige år mindst 2 medlemmer.

I 2021 er følgende på valg:

    • Tine Weirsøe  – villig til genvalg
    • Annette Rokkjer – villig til genvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant

I 2021 er følgende på valg:

    • Henning Morgen – villig til genvalg

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jævnfør vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen – det vil sige den 12. maj 2021. Forslag sendes til info@vida.dk.
Du finder VIDAs vedtægter på vores hjemmeside.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen facilitere en kort workshop under overskriften ”Udvikling af VIDA”. Vi vil gerne tage en temperatur hos medlemmerne og have dine tanker om hvor VIDA skal være om fem år. Hvad skal vi som bestyrelse gøre mere af og hvordan udvikler vi foreningen?

Herefter begiver vi os ud på en byvandring under overskriften ”Hvorfor hedder det sådan?”

Byvandringen begynder kl. 18 og varer mellem 1, 5 til 2 timer

Om turen skriver vores guide Jens Ulrik følgende:

Gadenavne er en evig kilde til undren når man går igennem gader og stræder, og det kan heller ikke være nemt at finde de navne som vil klinge genkendende for alle i eftertiden.

I middelalderbyen har man så valgt den strategi, at lade gaderne hedde det, de hed i folkemunde, da gadeskilte blev obligatoriske i 1842 – Jo ældre, jo bedre. Mange af disse navne kan dateres tilbage til 1400-tallet, mens andre kendes med ældre navne som man dog helst ikke vil kendes ved.

Således havde f.eks. Krystalgade et langt mindre flatterende navn indtil dens navneændring i 1818. Andre gader har hvad der kan synes åbenlyse referencer, men alligevel betyde noget helt andet. Gåsegade refererer f.eks. til et bryggeri og ikke fuglen. Og Brolæggerstræde var en bryggergade langt længere end den var beboet af brolæggere. De plattyske navne skaber også forvirring, for hvad betyder Hyskenstræde eller Knarbrostræde?

Navne er identitet ikke kun for mennesker men også gader og huse. Hvad tænker du når man siger Istedgade? Nok ikke slaget ved Isted 1850, sådan som det oprindeligt var tænkt. Andre gader forsvandt med skiltene fordi de var lige friske nok. Du finder f.eks. Ikke Springgade mere, da man så sandelig ikke ville risikere at skulle forklare lille Lise hvad dét handlede om.

På denne tur får du nogle af forklaringerne og måske endnu flere, for hvert et kryds i indre by giver endnu et navn af mere eller mindre kendt karakter. Nogle er sjove, nogle er lumre, men jeg lover: Ingen er kedelige.

Tilmelding til medlemsarrangement og/eller generalforsamling skal ske senest 20. maj 2021 ved mail til info@vida.dk.
Deltagelse i medlemsarrangement og generalforsamling er gratis for VIDAs medlemmer.

 

På gensyn 27. maj 2021
Bestyrelsen i VIDA