VIDA

Om VIDA

Om VIDA

VIDA er en interesseorganisation med særlig fokus på informations- og vidensorganisation i både digitale og papirbaserede arkiver, såvel som generel dokumenthåndtering i organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder.

Formålet med VIDA er gennem netværk og foreningsaktiviteter, at skabe forståelse og udvikling for personer med faglig interesse og kompetencer inden for området.

I VIDA udveksler vi erfaringer om videnshåndtering og arkivsystemer, f.eks. moderne EDH og ESDH-systemer, scanning, søgesystemer m.m., vi har virksomhedsbesøg og afholder både medlemsmøder, kurser og seminarer indenfor emnerne viden, information, dokumentation og arkiv.
Via vores nyhedsbrev og hjemmeside informerer vi om, hvad der sker i foreningen og indenfor vores interesseområde, også i tilsvarende foreninger og andre samarbejdspartnere i ind- og udland.

VIDA er uafhængig af leverandørinteresser.

VIDA har kontakt til en række af landets større og mindre arkiver i såvel den private som den offentlige sektor, til Rigsarkivet og landsarkiverne samt til statens erhvervshistoriske samling: Erhvervsarkivet.

VIDA’s logo
VIDA’s logo er designet af Stine Friisnæs.

Logoet er opbygget af 5 elementer, et forum i midten og 4 ens figurer i to størrelser udenom. De 4 elementer symboliserer store og små instanser, der mødes i et forum for fælles interesser og sammen skaber nye løsninger, deler viden og erfaring.

Det meget stramme look i logoet er et symbol for den digitaliserede arkivering, altså systematik og struktur.